Αντλίες - Πιεστικά

Wilo Hellas ΑΒΕΕ
GRUNDFOS www.grundfos.gr
KESSEL www.kessel.de
ΡΟΗ www.roi.gr
 
 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ:
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΥΔΡΑΣ 8,
ΤΗΛ: 27210/81321,90441,90443, FAX: 27210 62264 • ΕΚΘΕΣΗ: ΎΔΡΑΣ 1, ΤΗΛ: 27210 87630, FAX: 27210 87383

Designed by M'G'P Marketing & Consultants.