Υδραυλικό Υλικό Εργαλεία

ΧΑΛΚΟΡ A.E.
BRASS FORM
Cimberio
Dimco
ROTHENBERGER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
COMAP HELLAS
Χαλυβδοσωλήνες ΣΥΔΕΝΩΡ
INTERPLAST
Valsir
KARINA
Όμιλος Πετζετάκις
TALOS
KME TUBE SYSTEMS
UPONOR
 
 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ:
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΥΔΡΑΣ 8,
ΤΗΛ: 27210/81321,90441,90443, FAX: 27210 62264 • ΕΚΘΕΣΗ: ΎΔΡΑΣ 1, ΤΗΛ: 27210 87630, FAX: 27210 87383

Designed by M'G'P Marketing & Consultants.